Koers bepalen

Werkt u met voldoening? Is er voldoende ontwikkeling en uitdaging? Past het werk nog bij u? Een koersonderzoek geeft richting aan uw loopbaan. U gaat een profiel maken dat voor u werkt als een kompas op de arbeidsmarkt. U brengt uw aanleg, capaciteiten en wensen in beeld. Het gaat ook om zingeving, wat is de waarde van werk, welke bijdrage wilt u leveren.  

Het traject gaat uit van uw persoonlijke situatie en levensfase. Na uw studie kan twijfel ontstaan over de nieuwe functie. Past dit wel bij uw persoon en ambitie. Na de opbouw van uw loopbaan ontstaat een natuurlijke behoefte aan een evaluatie: wilt u dit blijven doen of wilt u een andere kant uit. U kúnt veranderen, maar stel dit niet te lang uit. Weer een andere fase is die van de senioren. Wat betekent voor u langer werken en hoe kunt u vitaal blijven, plezier houden in uw werk.

Een traject bestaat uit gemiddeld 6 gesprekken. Het traject kunt u uitbreiden met job marketing.

' Het was duidelijk dat ik boventallig zou worden. De organisatie had geen aantrekkelijk aanbod. Ik wist absoluut niet welke alternatieven er zijn, we hebben dit goed kunnen uitwerken.'

'Als kostwinner is het niet gemakkelijk een goed betaalde baan op te geven. Ik had de gesprekken nodig om trouw te blijven aan mijzelf en niet te blijven hangen uit onzekerheid voor de toekomst.'