Omgaan met conflicten

Bij een conflict wordt de werkrelatie op scherp gezet. Dit geldt ook voor een persoonlijke relatie. Emoties lopen op, er is spanning. Een conflict dat goed wordt opgelost zorgt voor duidelijkheid en rust. Er kan een nieuwe start gemaakt worden. Wacht niet te lang als een conflict niet door de betrokkenen zelf wordt opgelost. Samen met een mediator wordt escalatie voorkomen.

Lidewij Boggia werkt zowel met individuele personen als met teams.
Partijen leren weer luisteren en begrip opbrengen voor elkaars belangen.
Ieder neemt verantwoording voor het eigen aandeel in het conflict.
Er worden heldere afspraken gemaakt en er is nazorg. Zo wordt terugval voorkomen.

Voorbeelden uit de praktijk:

'Het boterde al een tijdje niet tussen de bestuurder en mij. Hij heeft mij mediation aangeboden om te zorgen dat we weer goed door één deur kunnen. Dat was werken, maar we waren nog op tijd.'

'We zijn werkzaam binnen justitie en ons team bestond uit kleine clubjes die elkaar niet vertrouwden. Dat kan niet, we zijn samen verantwoordelijk voor belangrijke dossiers. Lidewij heeft ervoor gezorgd dat we onze verantwoording namen. Ze is confronterend maar het wordt nooit te zwaar.'

' De telefooncentrale in het ziekenhuis is een hectische plek waar je alert op elkaar moet reageren.. Iedere keer was er een conflict, over het dienstrooster, over de verbouwing. Lidewij deed onderzoek en daar zijn we van geschrokken. We zijn aan het werk gegaan en nu de werksfeer is verbeterd zijn we weer net zo alert als vroeger. We hadden dit eerder moeten doen.'